ثبت مشاور
+
کولرهای همراه با چندین قابلیت همزمان
مقالات

کولرهای همراه با چندین قابلیت همزمان

کامپیوتر من : کولر همراه و نسل جدید کولرها با قابلیت های زیاد ، کولر هایی که موزیک پخش میکنند ، کولرهایی که منبع برق هستند و نسل جدید کولرهای چندکاره     کولر همراه با گرم شدن شدید هوا، نیاز به استفاده از لوازم خنک کننده روز به
بالا