ثبت مشاور
+
عدم رفع فیلتر از توئیتر
اینترنت و شبکه

عدم رفع فیلتر از توئیتر

کامپیوتر من : رییس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توئیتر، اظهار کرد: همچنین چیزی صحت ندارد و توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد.       سردار کمال هادیانفر در این رابطه گفت: توئیتر عامل فعالیت تروریست‌ها است و من در نشست اسپانیا رسما به مدیر آن
بالا