ثبت مشاور
+
با اثر انگشت از تلگرامتان حفاظت کنید
نرم افزار

با اثر انگشت از تلگرامتان حفاظت کنید

کامپیوتر من : با استفاده از تنظیماتی که تلگرام در اختیار کاربران گذاشته است، می توانید این اپلیکیشن را با استفاده از اثر انگشت قفل کنید.     کلیک– به منظور حفظ حریم شخصی خود در تلگرام علاوه بر نرم
بالا