ثبت مشاور

دانلود رايگان قسمت 1 تا آخر زالو

تاریخ : 1401.07.26
نظرات : 0

کامپيوتر من : يکي از پر بيننده ترين سريال هاي نمايش خانگي ، با عنوان سريال زالو قسمت اول تا قسمت آخر هم اکنون ، آماده براي دانلود و پخش است . اين مجموعه نمايشي ، مخاطب خود را غافلگير مي کند و همين امر ، موجب شده تا بينندگان اين سريال ، براي دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال زالو لحظه شماري نمايند .
سریال زالو با کارگردانی مهران مدیری منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1401       

موضوع :   طنز اجتماعی    

مدت زمان :  50 

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال زالو

 

قسمت اول 1 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال زالو قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال زالو قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال زالو قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال زالو قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال زالو قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال زالو قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال زالو قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

خلاصه سریال زالو

 

این سریال ، بر پایه یک طنز اجتماعی است که با کارگردانی مهران مدیری ، می بایست سریالی جالب با محتوایی طنز گونه باشد . هنوز جزئیاتی از خلاصه این سریال منتشر نشده 

 

 

بازیگران مجموعه زالو

 

 

امیر مهدی ژوله و مهران مدیری ، اولین بازیگرانی هستند که نامشان ذکر شده و هنرمندان برجسته دیگری نیز در کنار چهره‌های جدید ، در سریال زالو هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال زالو

سریال زالو که هم اکنون شما آنرا مشاهده می کنید ،به گفته مهران مدیری ، اثری متفاوت از آنچه او در دو سریال هیولا و دراکولا ارائه کرده ، می باشد .

امیر مهدی ژوله ، سرپرست نویسندگان این مجموعه است و خانم ها هدی ایزدی و زهرا افشاری و فاطمه راست گفتار نویسندگان این سریال هستند . 

خانم ها ، زهرا افشاری و فاطمه راست گفتار نویسندگی مجموعه مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان را عهده دار بودند و هدی ایزدی یکی از نویسندگان مجموعه تلویزیونی 021 به کارگردانی مشترک سیامک انصاری و سید جواد رضویان می باشد .

 

 

 

  

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا